Disclaimer 

De informatie op de website dan wel de gepubliceerde blogs en foto’s zijn met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid kan de informatie op onze site niet volledig of actueel zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de beschikbare informatie op de website, blogs of foto’s. Daarnaast zijn we ook niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik maken van de informatie op de deze site, blogs of gepubliceerde foto’s.

Het is niet gestaan om iets van deze website zonder voorafgaande toestemming te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Wilt u een informatie delen/overnemen of tijdelijk gebruiken, dan dient u hier ten alle tijden toestemming voor te hebben gekregen door Paard en Ruiter in beeld. Wilt u een artikel, blog of foto gebruiken dan dient u na toestemming hier altijd een bronvermelding bij te plaatsen en te verwijzen naar de oorspronkelijke website. Paard en Ruiter in beeld is ten alle tijden gerechtigd een verzoek te weigeren of in te trekken wanneer blijkt dat er misbruik gemaakt wordt van onze teksten, blog of foto’s.