"  Hoe meer je weet, hoe meer je eracher komt hoe weinig je nog maar wist "

Curriculum Vitae

Gediplomeerde en gecertificeerde Opleidingen:

Okt.2015  -sept 2016      Gediplomeerd Paarden bewegingstherapeut , Moravita-ishas ( jaarlopleiding)

Sept./ Okt. 2015              Centered Riding Level 1, Alona

maart 2015 -Okt 2015    Opleiding Veterinaire Thermografie, Thermografie Centrum te Epe. 

                                                - Docenten: Dr.Tracy Turner,  Dr. Kimberley Henneman, Irma Wensink and Dr. Astrid Bos

2007                                  Official KNHS (Jurylid)  Dressuur B t/m L2 dressuur

2007                                  Paarden sportmassage , Massage Hippique

2009 -2010                       NIMA Marketing-B, ICM Opleidingen & Trainingen

2005                                  ORUN 2e fase All-round instructie, KNHS 

2002 - 2006                      Bachelor Degree Animal Husbandry aan het Van Hall Larenstein University off Appied Sciences
                                            - Dairy Management and Wellfare 
                                            - 2e afstudeerrichting Equine, Sports and Business

2000 - 2002                     Havo Stad en Esch Meppel richting  Natuur en Gezondheid

1997 -2000                      Gymnasium


Aanvullende cursussen en Seminars 

2004                             Inseminatie cursus voor koeien, PTC + Oenkerk

2011                             Commerciële vaardigheden, Goede Raad

2012                             Cursus Etikettering van diervoeders en diervoedergrondstoffen, Schothorst Feed Research B.V

April 2014 / 2015        Seminar Paard en Lifestyle 

Maart-okt  2015          Progressief trainingsjaar , Sport & horsemanship United

Sept.2015                     Dissectie paard , Sharon May Davis, Equine Studies 

Okt. 2015                      Veterinaire Thermografie, Equine en Dogs , Thermografie Centrum Epe

Okt 2015                       Snijzaal Utrecht Paardenhals en Rug , De Bascule

Nov 2015                      Cursus Hoefmechanica en bekappen , Heleen Davies

Nov 2015                      Natuurlijke Voeding , De Blauwe Hengst

Dec 2015                      3- daagse Acupressuur, BindweefselRelease, TThouch voor paarden. Equine Studies

Dec 2015                      Wervels en gewrichten , Massage Hippique

Jan 2016                       Biomechanica , Equine Studies

Jan 2016                       TRT- Method, Tristan Tucker

Maart - Juli 2016         Masterson Method 

April 2016                     Toepassingen van Thermografie, IRIS thermografische opleidingen

April 2016                     Dissectie Sharon May Davis, Equine studies

April 2016                     Biomechanica Advance, Equine Studies 

April 2016                     Seminar Sharon May Davis, Equine studies

Mei 2016                      5-daagse T-touch curus gegeven door Robyn Hood

Juli 2016                       3-daagse Equine Touch Level 1 bij Equine Body Balance 

Sept 2016                    Intuïtieve Ontwikkeling Praktische Vaardigheden I : Craniosacraal Systeem, Erik Boom

Sept 2016                       Equine Kinesiology Taping, Dr. Raquel Butler, Equine Studies

Okt 2016                                Intuïtieve Ontwikkeling Praktsiche Vaardigheden II : Viseraal systeem Erik Boom

Nov 2016                               Intuïtieve Ontwikkeling Praktische Vaardigheden III: Organen en Emoties Erik Boom

Dec 2016                                   3 - daagse Equine touch level 2 bij Equine Body Balance

Jan 2017                                 dagcursus Sportblessures bij paarden Eigen Sportprestaties door de jaren heen: 

M- springen Paarden 

Z - dressuur Paarden 

Rabobanktalentplan M2 dressuur Paarden